Novaleak Foam, 400ml

I lager.

110 kr

DETEKTOR FÖR LUFT- OCH GASLÄCKOR

Novatio Novaleak Foam

- Lång reaktionstid.

- Utan drivmedel, icke brandfarligt, icke frätande och säkert på alla ytor.

- Färglös och luktfri.

Novaleak Foam upptäcker alla typer av luft- och gasläckage på några sekunder. 

Novaleak Foam har en god vidhäftning till slangar och rör. Tack vare sin design är 

Novaleak Foam lätt att använda på små platser. Novaleak Foam är en pålitlig och säker läcksökare. 

Novaleak Foam är inte frätande eller giftigt och lämnar ingen förorening.

För kontroll och efter reparation av gasinstallationer, lufttrycksledningar, däckläckage, slangar för tryckkärl, bromssystem för lufttryck, efter svetsning, ....

Säkerhetsdatablad (SDS)

Informationsblad